Länkar

Riksförbundet Svensk Trädgård : http://www.tradgard.org

 

Trädgårdsklubb Blåklinten, Linköping : http://www.blaklinten.n.nu/

 

Nyköpings trädgårdsförening: http://www.nykopingstradgard.se/

 

S: ta Ragnhilds trädgårdsförening, Söderköping:

http://www.st-ragnhilds-tradgard.se/Foreningen.htm

 

Tranås trädgårdssällskap:

http://www.tradgard.org/forening/Tradgardsforeningar/foreningdetalj/tranas.html

 

Västra Kinda hemträdgårdsförening:

http://www.kindatradgard.org/index.php?option=com_content&view=category&layout=blog&id=34&Itemid=53

 

Örtagården, Söderköping: http://www.ortagarden-soderkoping.se/

Tidskrifter

Allers trädgård : http://allerstradgard.se

 

Allt om trädgård : http://www.alltomtradgard.se

Växter

Zetas trädgård : http://www.zetas.se/

Restips

Eden Project, England : http://www.edenproject.com/

 

Royal Botanic Gardens, Kew Garden, England : http://www.kew.org/

Utbildning

Sveriges Lantbruksuniversitet : http://www.slu.se/

 

Himmelstalundsgymnasiet, Trädgård : http://www.nbg.nu/